Els espiadimonis de Fritz Haas i Friedrich Ris


Al "Boletín de la Sociedad Entomológica de España" i a un assaig escrit per Cecilio Gasca, publicat l'any 1927 i editat per la Sociedad Entomológica de España, hi ha moltes referències a Fritz Haas, a Friedrich Ris i als espiadimonis que Haas capturava a tota Catalunya i a Flix i que Ris i el mateix Haas estudiaven per comprovar si es trobaven noves espècies entre els espècimens capturats. Friedrich Ris ( 1867-1931 ) va ser un psiquiatra suís expert en odonats. Ris ens va deixar escrit "Libellen aus dem nördlichen und östlichen Spanien, hauptsächlich gesammelt von Dr. F. Haas in der Jahren 1914-1919" on es parla dels espiadimonis de Haas recollits entre els anys 1914 i 1919, molts dels quals capturats a la nostra vil·la. De Fritz Haas van escriure molts científics i d'ell van parlar també molt a la prestigiosa revista "Senckenbergiana", on es cita Flix molt sovint gràcies a Haas i els seus insectes.