Burocràcia, endolls, la Inquisició i dos flixancos movent paperassa


Fins i tot per la burocràcia i per l'endollisme hi ha classes. Unes persones tenen menys problemes per solucionar assumptes de papers, herències i terres si són gent important. Altres, en qüestions d'endolls, són col·locats, si tenen la sort d'aconseguir un padrí, en un lloc on no faran res, si són dels de dalt, i si tenen la mala sort de ser dels de baix, els posaran a pelar patates i encara hauran d'estar agraïts quan seran en realitat allò que deia Xirinacs, uns esclaus, però uns esclaus amb un padrí. De senyors i d'esclaus endollats també n'hi ha i de problemes burocràtics i d'endolls n'hi ha d'aristocràtics, de classe alta, de classe baixa i d'esclaus, perquè totes les classes poden aconseguir endolls, encara que siguin endolls on la tensió elèctrica varii segons la importància de l'endollat.

Fa segles que la burocràcia i l'endollisme ens acompanyen i ho acceptem, uns amb més sort i altres amb la sort de Xirinacs, reben la paperassa i l'endoll com una fuetada.

Poso dos exemples ben diferents de dues persones que van intentar trobar solució als seus problemes burocràtics i judicials amb la paperassa de la Inquisició un, Pere Garcia Pons i amb l'endollisme inquisitorial l'altre, Carles Alabart.

Pere Garcia Pons i Carles Alabart

Pere Garcia Pons va embolicar-se amb la Inquisició d'una manera surrealista i quasi còmica, arrossegat per les circumstàncies d'aquella època i, indirectament i sense culpa, pels seus pares i avis de Lleida, Flix i La Granadella i per la seva dona i l'àvia materna d'aquesta, de La Fatarella, en un judici burocràtic on es va arribar a prendre declaració a 59 testimonis per acabar pagant 390 rals de multa al Tribunal Eclesiàstic.

"...Pedro García Pons, who applied to become a familiar in 1623, had the misfortune to have his parents and grandparents come from three separate towns (Lerida, Flix, and La Granadella), while his wife's maternal grandmother came from the village of Fatarella. In all, the intrepid investigators took testimony from fifty-nine witnesses, and the tribunal ended by rejecting Pons's application anyway, but not before collecting 390 reales in costs..." *

* AHN, Inquisition , March 2, 1663, leg. 634#1. ( "Inquisition and Society in the Kingdom of Valencia, 1478-1834". Stephen Haliczer. Univ of California, pàgina 164 )

Carles Alabart, veí de Flix, tenia un currículum familiar espectacular. Volia treballar per la Inquisició i buscava endolls per on els pogués trobar. Alguns dels seus avantpassats havien estat agutzils i regidors per aquesta institució. Personatges importants del poble van parlar fent-li publicitat i fins i tot el bisbe de Tortosa li va escriure alguna carta de recomanació.

"...Carlos Alabart, who applied from the tiny village of Flix in the diocese of Tortosa, came of a family that had long served as bailiffs and regidores and was able to obtain an impressive series of letters from local notables, including the bishop of Tortosa, in support of his candidacy..." *

*AHN, Inquisition , July 12, 1782, leg. 603#1, exp. 1. ("Inquisition and Society in the Kingdom of Valencia, 1478-1834". Stephen Haliczer. Univ of California, pàgina 182)